Κύστη κόκκυγος

Κύστη κόκκυγα


H κύστη κόκκυγα είναι η εμφάνιση μιας οξείας ή χρόνιας φλεγμονής του υποδόριου ιστού της περιοχής ανάμεσα στους γλουτούς στην οπίσθια επιφάνεια της ιερο-κοκκυγικής συμβολής.

Η εμφάνιση της πάθησης που ονομάζεται κύστη κόκκυγα, χρονολογείται στο 1880, όπου ο Hodges επινόησε τον όρο pilonidal sinus (τριχοφωλεϊκό συρίγγιο) από τη λατινική λέξη pilus που σημαίνει τρίχες και nidus που σημαίνει φωλιά.

Ο Herbert Mayo υπήρξε ο πρώτος που περιέγραψε το 1833 μία κύστη, γεμάτη με τρίχες, στην ιεροκοκκυγική περιοχή και πιο συγκεριμένα στη βάση του κόκκυγα.(Observations on Injuries and Diseases of the Rectum, 1833)


Η κύστη κόκκυγα είναι αρκετά συχνή σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι συχνότερη στους άνδρες σε αναλογία 3:1.

Η μέγιστη συχνότητα συμβαίνει μεταξύ της ηλικίας των 16 και 20 ετών και παραμένει υψηλή μέχρι την ηλικία των 25 ετών, ενώ είναι εξαιρετικά μικρή η εμφάνισή της από την ηλικία των 40 ετών και μετά.

Η επίπτωση της νόσου στην καθημερινότητα του γενικού πληθυσμού είναι αρκετά μεγάλη με ιδιαίτερη βαρύτητα σε εργασίες που απαιτούν καθιστική στάση σώματος και οδήγηση.


Αρχικά, η πάθηση θεωρήθηκε ότι είναι συγγενούς αρχής. Η συγκεκριμένη θεωρία στηρίχθηκε στην παρουσία τριχών και δοντιών σε χειρουργικά παρασκευάσματα, τα οποία θεωρήθηκε ότι είναι υπολλείματα της εμβρυικής ανάπτυξης συγκεκριμένης ομάδας κυττάρων που παρέμειναν στην ιεροκοκκυγική περιοχή και συνετέλεσαν στην δημιουργία και ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης.

Σήμερα η θεωρία αυτή έχει λίγο αλλάξει, χωρία απαραίτητα να αμφισβητείται πλήρως. Η σημερινη θεωρία υποστηρίζει ότι η κύστη κόκκυγα είναι επίκτητη παθολογική κατάσταση οφειλόμενη είτε σε αντίδραση τύπου ξένου σώματος σε τρίχες που εμφυτεύονται στη συγκεκριμένη ανατομική θέση, είτε σε φλεγμονή του θυλάκου της τρίχας με επέκταση στο παρακείμενο υποδόριο λίπος. Μια επιπολής τριχοθυλακίτιδα δηλαδή που αναπτύσεται στα μαλακά μόρια της περιοχής.

Περιεχόμενο κύστης κόκκυγα

Η αποσπασμένη τρίχα από το τριχοθυλάκιο συμπεριφέρεται σαν ξένο σώμα και προκαλεί τοπική αντίδραση , η οποία οδηγεί στη δημιουργία μικρής αποστηματικής κοιλότητας, που αν δεν παροχετευθεί, οδηγεί στην επώδυνη συμπτωματολογία της πάθησης. Υπέρ της επίκτητης θεωρίας συνηγορούν οι παρατηρήσεις ότι η νόσος συμβαίνει και σε άλλες περιοχές όπως δάκτυλα, περίνεο και κολοβώματα ακρωτηριασμών και αφορά κυρίως δασύτριχους άρρενες κάτω των 40 ετών.

Ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, η κύστη κόκκυγα γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη επειδή μεγάλος αριθμός αμερικανών στρατιωτών (>80.000) οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα σε στρατιώτες που οδηγούσαν ή βρίσκονταν πολλές ώρες σε στρατιωτικά οχήματα Jeep και ονομάστηκε Jeep Disease. Ο λόγος ήταν η πολύωρη καταπόνηση της περιοχής του κόκκυγα με πίεση και συνεχή ερεθισμό.


Η κύστη κόκκυγα παραμένει κατά κανόνα ασυμπτωματική, μέχρι τη στιγμή που ο ασθενής θα εμφανίσει την χαρακτηριστική εικονα της φλεγμονής, δηλαδή πόνο, ερυθρότητα, οίδημα και ενδεχομένως πυρετό. Η συμπτωματολογία διαφέρει σε διάφορες φάσεις της πάθησης.

Κατά την οξεία μορφή της νόσου ο ασθενής παραπονείται για άλγος και ψηλαφητή επώδυνη διόγκωση στην περιοχή του κόκκυγα. Ανάλογα με την ένταση του άλγους μπορεί να αδυνατεί να καθήσει ή ακόμη και να βαδίσει. Μπορεί να συνυπάρχουν πυρετός και γενικά συμπτώματα κακουχίας. Χαρακτηριστική ειναι η αδυναμία πραγματοποίησης οποιασδήποτε εργασίας, αφού ο πόνος είναι τόσο έντονος που μπορεί να αντανακλά μέχρι και την μεσότητα της σπονδυλικής στήλης.

Οξεία μορφή κύστης κόκκυγα

Στη χρόνια μορφή της νόσου ο ασθενής αναφέρει τουλάχιστον ένα επεισόδιο δημιουργίας αποστήματος κατά το παρελθόν το οποίο παροχετεύθηκε είτε αυτόματα είτε χειρουργικά. Έκτοτε μπορεί να παρέμειναν μόνο ένα αίσθημα δυσφορίας στην περιοχή της κατώτερης σπονδυλικής στήλης ή περίοδοι βύθιου άλγους στην ιερο-κοκκυκική περιοχή, εναλλασόμμενες με περιόδους αναλγησίας οι οποίες ταυτίζονται με παροξυσμούς ορώδους ή ορο-αιματηρής έκκρισης. Σε κάθε περίπτωση ο ασθενής αναφέρει ένα μόνιμο αίσθημα βάρους στην περιοχή και χαρακτηριστικό μούδιασμα ιδιαίτερα κατα την ανάπαυση.


Η διάγνωση τίθεται με τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού και την εξέταση της περιοχής, που περιλαμβάνει συμπτώματα, παράγοντες κινδύνου και ενεργό φλεγμονή. Μπορεί να συνυπάρχει κυτταρίτιδα των παρακείμενων μαλακών μορίων, ενώ η διάνοιξη του αποστήματος παροχετεύει πυώδες περιεχόμενο. Στην κλινική εξέταση, ο ασθενής προσέρχεται με μία ή περισσότερες μεσογλουτιαίες κοιλότητες εντοπιζόμενες περίπου 5 cm υψηλότερα από το πρωκτό. Επιπροσθέτως, σχεδόν στο σύνολο της χρόνια κύστης κόκκυγα υπάρχουν ένα ή περισσότερα συρίγγια. Τουλάχιστον ένα από τα στόμια του συριγγίου βρίσκεται ακριβώς στη μέση γραμμή (πρωτοπαθές στόμιο). Το δερματικό στόμιο του πρωτοπαθούς συριγγιώδους πόρου υπαλείφεται από καλά διαφοροποιημένο πλακώδες επιθήλιο, ενώ το εν τω βάθει τμήμα του από κοκκιωματώδη ιστό, οδηγεί στην κοιλότητα της κύστης και ο συριγγιώδης πόρος περιέχει τρίχες στο 50% των ασθενών. Σε άλλοτε άλλη απόσταση από τη μέση γραμμή μπορούν να παρατηρηθούν άλλα συριγγιώδη στόμια (δευτεροπαθή στόμια), ο πόρος των οποίων υπαλείφεται από κοκκιωματώδη ιστό. Τα δευτεροπαθή στόμια βρίσκονται σε απόσταση 2 – 5 cm από τη μέση γραμμή και συχνότερα προς τα αριστερά, αν και έχουν περιγραφεί συριγγιώδεις πόροι μέχρι την οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στηλης ή τον πρόσθιο περινεϊκό χώρο.

Χρόνια μορφή κύστης κόκκυγα με δημιουργία συριγγίων

Η εξέταση της περιοχής πρέπει να είναι λεπτομερής. Η διαφορική διάγνωση των παθήσεων της ιεροκοκκυγικής περιοχής περιλαμβάνει περιεδρικά αποστήματα, υδραδενίτιδα, δοθιήνωση, νόσο του Crohn, σύφιλη, φυματίωση και ακτινομύκωση. Οι παράγοντες που έχουν θεωρηθεί ως αιτιολογικοί για την ανάπτυξη της κύστης κόκκυγα είναι η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή, το οικογενειακό ιστορικό, η δασύτριχη κατασκευή της περιοχής, το τραύμα και ο ερεθισμός της μεσογλουτιαίας πτυχής και της ιεροκοκκυγικής περιοχής. Αλλαγές του τρόπου ζωής θα πρέπει να γίνουν, εάν αναγνωρισθούν παράγοντες κινδύνου. Σε αρκετές περιπτώσεις έχει παρατηρθεί ότι οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αποτρίχωση είτε μετά είτε πριν την χειρουργική αντιμετώπιση, έχουν μειώσει κατα πολύ τις πιθανότητες επιπλοκών και υποτροπών της πάθησης.


Οι υποτροπές της κύστης κόκκυγα μετά απο ανεπιτυχή χειρουργική ή συντηρητική αντιμετώπιση καθώς και οι χρόνιες κύστεις κόκκυγα με  συρίγγια αγγίζουν ποσοστό απο 7 έως και 35 % ανάλογα με τον τρόπο της αρχικής αντιμετώπισης. Τα αίτια της αποτυχίας αυτής δεν είναι ξεκάθαρα, αν και οι επιπλοκές του τραύματος μετά την πρώτη επέμβαση φαίνεται ότι είναι προβλέψιμες. Η αντιμετώπιση των υποτροπών είναι παρόμοια με την αρχική επέμβαση.

Επιβάλλεται προσεκτική εξέταση της περιοχής και αποκλεισμός άλλων παθολογικών καταστάσεων όπως φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου, κακοήθειας και άλλων παθήσεων όπως ο σακχαρώδης διαβήτης. Η θεραπεία της υποτροπής περιλαμβάνει συντηρητική αντιμετώπιση, όπως έλεγχο των τριχών και τοπική υγιεινή. Η αποτρίχωση μειώνει σημαντικά το ποσοστό υποτροπής ειδικά σε δασύτριχους άρρενες.

Υποτροπή κύστης κόκκυγα με δημιουργία πολλαπλών συριγγίων

Εάν ένα απόστημα είναι παρόν, τότε διανοίγεται και παροχετεύεται. Τυχόν συνοδός κυτταρίτιδα αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά. Η εγχειρητική αντιμετώπιση υποτροπιάζουσας νόσου ποικίλλει ευρέως και εξαρτάται από την έκταση της νόσου. Είναι πολύ πιθανόν να μην μπορεί να εφαρμοστεί ελάχιστα επεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης της υποτροπής της κύστης κόκκυγα. Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται να γίνει χαρτογράφηση των συριγγίων με ενδοσκόπιο ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της βλάβης και να αποφασιστεί η διενέργεια ανοικτής χειρουργικής μεθόδου ή ημίκλειστης. Σε κάθε περίπτωση η διενέργεια ενδοσκοπικής χαρτογράφησης απο έμπειρο και εξειδικευμένο στην μέθοδο χειρουργό, μπορεί να προσεγγίσει το πρόβλημα στο ακριβές μέγεθός του και να επιλεγεί η καταλληλότερη μέθοδος αντιμετώπισης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και υπεύθυνη ενημέρωση επικοινωνήστε με τον κο Όθωνα Μιχαήλ, Γενικό Χειρουργό, Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου και Υπεύθυνο Τμήματος Ορθοπρωκτικής Χειρουργικής, Τηλ.: 2109520070, 6944435931 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | http://www.omichail.gr
Το περιεχόμενο προορίζεται για απλή ενημέρωση. Δεν υποκαθιστά Ιατρική Συμβουλή. Για υπεύθυνη ενημέρωση επικοινωνήστε με τον κο Όθωνα Μιχαήλ, Γενικό Χειρουργό, Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου και Υπεύθυνο Τμήματος Ορθοπρωκτικής Χειρουργικής, Τηλ.: 2109520070, 6944435931 | omichail@yahoo.com | http://www.omichail.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΔΑΒΑΚΗ 50 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ: ΑΡΕΩΣ 36 - Π.ΦΑΛΗΡΟ